Węgry - winiety autostradowe i opłaty drogowe

Węgry - winiety drogowe - zasady, opłaty, mandaty

System opłat za korzystanie z winiet obejmuje motocykle, samochody osobowe (i ich przyczepy), ciężarówki o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 t, autobusy, pojazdy silnikowe niepodlegające opłacie drogowej na mocy odrębnych przepisów oraz zestawów z przyczepą o DMC powyżej 3.5 t.

Winieta tygodniowa (10 dni) - ważna od daty zakupu lub od daty przyszłej określonej przez kupującego i biegnie na następujące po niej kolejne 9 dni, czyli do godziny 23:59 dnia dziewiątego.

Winieta miesięczna - ważna od dnia zakupu lub od daty przyszłej określonej przez kupującego, do godziny 23:59 tego samego dnia (o tym samym numerze) następnego miesiąca. Jeżeli w następnym miesiącu nie ma dnia o takim numerze to do godziny 23:59 ostatniego dnia miesiąca.

Winieta roczna - ważna od pierwszego dnia przedmiotowego roku do godziny 23:59 dnia 31 stycznia następnego roku. Winieta roczna w razie jej zakupu w okresie ważności zapewnia uprawnienie do korzystania z dróg płatnych od daty jej zakupu.

Ważne: winietę tygodniową i miesięczną jednorazowo można zakupić od razu maksymalnie na 6 czasookresów. Oznacza to, że np. planując pobyt na Węgrzech przez okres 3 tygodni, można jednorazowo od razu dokonać zakupu 3 winiet tygodniowych.

Kategorie pojazdów obowiązujące na Węgrzech

Kategoria pojazdu D1M - Motocykle.

Kategoria pojazdu D1 - Motocykle i samochody osobowe do 7 osób o maksymalnej dopuszczalnej masie 3,5 tony oraz ich przyczepy.

Kategoria pojazdu D2Wszystkie pojazdy silnikowe, które nie należą do żadnej innej kategorii pojazdów i nie kwalifikują się jako pojazdy silnikowe podlegające opłacie drogowej na mocy odrębnej ustawy. Co do zasady, są to pojazdy, które zarejestrowane są jako lekkie ciężarowe - kategoria N1 w dowodzie rejestracyjnym albo samochody które mogą przewozić do 8 osób.

Kategoria pojazdu B2 - od początku 2024 roku - kategoria została usunięta. Rozliczanie przejazdu odbywa się za pomocą systemu HU - GO, na podstawie przejechanych kilometrów.

Kategoria pojazdu UWszelkie przyczepy pojazdów kategorii D2 i B2.

Kontrola pojazdów poruszających się po płatnych drogach

Zgodnie z § 33/B ust. 8 ustawy o transporcie drogowym podmiotem uprawnionym do egzekwowania zezwoleń na użytkowanie dróg jest National Toll Payment Services.

Zakup zezwoleń na użytkowanie dróg i ich przestrzeganie jest kontrolowane na podstawie numerów rejestracyjnych. W przypadku stwierdzenia przez organy ścigania, że pojazd nie posiada ważnego zezwolenia na dany odcinek płatny, nakładana jest dopłata za nieuprawnione użytkowanie drogi, w zależności od kategorii pojazdu. Ważne zezwolenie na użytkowanie dróg można sprawdzić w dowolnym punkcie sieci dróg płatnych, w tym w miejscach odpoczynku łączących się bezpośrednio z drogami płatnymi, skrzyżowaniach dostępnych tylko z dróg płatnych oraz skrzyżowaniach prowadzących wyłącznie na drogi płatne lub z nich.

Uiszczenie opłaty drogowej jest weryfikowane przez kamery stacjonarne National Toll Payment Services, mobilne jednostki weryfikacji opłat drogowych i mobilne jednostki kontroli drogowej.

Odcinki płatne mogą być używane tylko z ważnym zezwoleniem na użytkowanie dróg, tj. przed wjazdem na odcinek płatny należy zakupić winietę. Użytkownicy dróg działający w dobrej wierze, którzy omyłkowo wjeżdżają na sieć dróg płatnych, mają do 60 minut od kontroli w celu uzyskania zezwolenia na użytkowanie drogi.

National Toll Payment Services nie może brać pod uwagę żadnych uzasadnień dla nieautoryzowanego korzystania z dróg i nie jest w stanie prawnie udzielić zwolnień.

Opłaty i dopłaty

Jeżeli kontrola wykaże, że pojazd silnikowy nie posiada ważnej winiety, na właściciela lub kierowcę zostanie nałożona opłata za nieuprawnione użytkowanie drogi, odpowiadające kategorii pojazdu silnikowego. Stawki dopłat obowiązujące od 01 stycznia 2024 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Kategoria pojazdu

w przypadku płatności w

ciągu 60 dni 
(dopłata podstawowa)

w przypadku płatności po

60 dniach (zwiększona dopłata)

D1, D2, U, D1M

21 830 HUF

87 270 HUF

Jeżeli ani pojazd ciągnący kategorii D2 lub B2, ani przyczepa (kategoria pojazdu U) zespołu pojazdów nie posiadają zezwolenia na użytkowanie drogi, kierowca lub właściciel pojazdu ciągnącego może być zobowiązany do uiszczenia opłaty. Kierowca lub właściciel jest również zobowiązany do zapłaty grzywny, jeśli pojazd ciągnący ma opłatę, ale przyczepa nie ma zezwolenia na użytkowanie drogi.

Jeżeli w czasie kontroli pojazd posiada ważną winietę dla niższej kategorii pojazdu, należy uiścić różnicę w dopłaty. Jeśli w czasie kontroli pojazd posiada ważną winietę dla wyższej kategorii pojazdu niż pojazd, nie jest pobierana dodatkowa opłata. Stawki różnicy dopłat obowiązujące do 31 grudnia 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Wybrana kategoria pojazdu

Odpowiednia kategoria pojazdu

Dopłata różnicowa (w przypadku uiszczenia w ciągu 60 dni)

Dopłata różnicowa (w przypadku uiszczenia po 60 dniach)

D1

D2

10 990 HUF

44 000 HUF

D1 + U

D2 + U

10 990 HUF

44 000 HUF

Węgry - winiety autostradowe i opłaty drogowe

Istnieje 11 produktów.

Wyświetlanie 1-6 z 11 elementów

Aktywne filtry

Wyświetlanie 1-6 z 11 elementów