Austria - opłaty odcinkowe

Zestawienie opłat odcinkowych w Austrii

Planując podróż po Austrii, oprócz winiet autostradowych, poruszając się po niektórych odcinkach autostrad, czy też w przypadku gdy nasza podróż będzie przebiegała przez tunele, czy przełęcze - może być również konieczne zakupienie dodatkowej opłaty odcinkowej obowiązującej na danym odcinku trasy.

Autostrady i drogi ekspresowe w Austrii (niem. Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich) – sieć najważniejszych dróg dwu- i jednojezdniowych o łącznej długości 2231 km, którą tworzy 1745 km autostrad i 486 km dróg ekspresowych (w 2018 r.).

Od 1997 r. zarządcą i operatorem wszystkich autostrad oraz dróg ekspresowych w Austrii jest – utworzona 11 września 1982 – spółka akcyjna.

W ciągach austriackich autostrad i dróg ekspresowych zlokalizowane są 182 tunele o całkowitej długości 341 km, z których 174 km stanowią tunele dwutubowe (dwa równoległe tunele, po jednej jezdni dla każdego kierunku).

Wszystkie węzły na autostradach oraz drogach ekspresowych w Austrii oznaczone są numerami zgodnymi z pikietażem (węzeł 72 nie jest zatem 72. węzłem na danej drodze, lecz obiektem znajdującym się około 72. kilometra drogi).

Dane na podstawie Wikipedii. 

Austria - opłaty odcinkowe

Istnieje 17 produktów.

Wyświetlanie 1-6 z 17 elementów

Aktywne filtry

Wyświetlanie 1-6 z 17 elementów